Analys Nr.

Utförd: av
Värde Enhet Rekommenderade värden Kommentar
ph 8-10
cond uS/cm 50-100us/cm
fe mg/l 0.1mg/l
cu mg/l 0.02mg/l
cl mg/kg 10mg/kg
so4
dh
zn
o2
Laborant
Analys gjord med Tintometer®

Kommentarer

Kundens namn
Land Stad Adress
Telefon e-mail

Daily log

Datum mA Flow counter, m3 Flow, l/min Switch Sea temp, deg Cond, uS/cm Sea Stanby t mA Feed counter, m3 Feed amnt, m3 Drn Huvudsystem Boiler 2 Economizer Condensate
On pH Cond, uS/cm O2, ppm On pH Cond, uS/cm o2 On pH Cond, uS/cm pH Cond, uS/cm
Reset filter
Objekts namn EST Typ av objekt
Land Region
Stad Adress
Vessel name EST Vessel type
Motor effect, kW
Uppgift

Uppgift

Tillagd av:

Vad är gjort?
Datum klart

Nästa service

Uppgift
Förfallo datum
Systemets namn Typ av system Tillverkare Vol, m3
Modell Serienummer Installationsdatum Servicenummer
Beskrivning
Namn Position
Telefon e-mail
Filens namn (.pdf, png, .jpg, .zip, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, pptx, .odt, .ods, .odp)
Beskrivning
Datum
Exempel Tagen av
ID Typ (namn) Modell Servicenummer

Tillagd av: , .

Tillagd av:

Utförd av:

Pågående...

:
Datum:
Titel:
Startdatum:
Slutdatum för avtal:
Analys Nr.
Utförd:
Kund

. .
Objekt

. .
ID Datum Namn Adress Kund e-mail

Drop image here

or

System specifikationer

Kommentarer

Avtal

ID Namn Nej Datum Titel Startdatum Slutdatum för avtal

Underhåll / Service

Förfallo datum / Uppgift Datum klart / Vad är gjort?

Analys

Nr. Analysdatum Exempel pH Cond Fe Cu Cl SO4 dH Zn O2 Tagen av
ID: | Administratör: | Skapad av: ()

Kontakter

Avtal

ID Namn Nej Datum Titel Startdatum Slutdatum för avtal

Bilagor

System

ID Typ (namn) Volym Modell Serial Installationsdatum Servicenummer Senaste service Nästa service Senaste analys
,
ID: | Administratör: | Skapad av: ()
Administratör:

Kontakter

Telefon:
E-mail:

Avtal

ID Namn Nej Datum Titel Startdatum Slutdatum för avtal

Objekt

Analys Nr.

Utförd: av
Värde Enhet Rekommenderade värden Kommentar
ph 8-10
cond uS/cm 50-100us/cm
fe mg/l 0.1mg/l
cu mg/l 0.02mg/l
cl mg/kg 10mg/kg
so4
dh
zn
o2
Laborant
Analys gjord med Tintometer®
ID: | Administratör: | Skapad av: ()

Kontakter

Bilagor

System

ID Typ (namn) Volym Modell Installationsdatum Servicenummer Service nr. Senaste service Senaste analys
ID: | Skapad av: ()

Egna uppgifter

Position:
Adress:
Telefon:
e-mail:
Kommentar:

Objekt

Välj kund...
Välj objekt...